กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

Posted by:

วันพระราชทานธงชาติไทย
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย”
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีการประกาศให้ธงไตรรงค์
เป็นธงชาติไทย
0

โครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น “เมนูซาลาเปา (15 ชั่วโมง) และเมนูขนมจีบ”(7 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการหรือศูนย์ CEC ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมี นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมู่น เป็นประธานเปิดโครงการ และนายธีรภัทร ชัยศักดิ์ กล่าวพบปะ พร้อมมอบขวัญกำลังใจให้กับคณะทำงานและผู้เข้ารับการอบรมโครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหมูม่น ประจำปี 2565

Posted by:

วันที่ 11-12 กันยายน 2565 งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหมูม่น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำและเยาวชน และกิจกรรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และได้รับเกียรติจากนางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานในพิธี

0

การตัดต้นไม้ที่หักกีดขวางทางจราจร และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักกีดขวางทางจราจร และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

การซ่อมแซมถนนบ้านแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสายยน หล้าจางวาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วนเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนบ้านแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ่ถนนบ้านดงเจริญ-บ้านสูงแคน ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมด้วยนายคูณ แพทย์จันลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น, สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลหมูม่น หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 12 ,ผู้ใหญ่บ้านสูงแคน,ผู้ใหญ่บ้านดงเจริญ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนบ้านสูงแคน, บ้านดงเจริญและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ่ถนนบ้านดงเจริญ-บ้านสูงแคน ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคูณ แพทย์จันลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยมี นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เข้าร่วมประชุม

0

การดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมาย กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่ไปดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

0

พิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted by:

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 19.19 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
นำพสกนิกรชาวตำบลหมูม่นทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลง“สดุดีพระแม่ไทย” และกล่าวคำว่า ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ วัดวิทยานุกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และ นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลหมูม่น ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ วัดวิทยานุกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภายในงานมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

0
Page 1 of 19 12345...»