ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูกดี – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4

Posted by:

อบต.หมูม่นรายละเอียดคลิกที่นี้

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

Posted by:

อบต.หมูม่นประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่ออสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูก – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

อบต.หมูม่นรายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนเมษายน2565

Posted by:

อบต.หมูม่น

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนเมษายน2565

0

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูกดี – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ ๔ “รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ”

Posted by:

อบต.หมูม่น

รายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่4 บ้านทุ่งแร่

Posted by:

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่4 บ้านทุ่งแร่

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2565)

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2565) คลิกรายละเอียดที่นี้

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565

คลิกรายละเอียดที่นี้

0
Page 1 of 11 12345...»