ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563

Posted by:

รายละเอียดคลิีกที่นี้

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน พ.ศ.2563-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

Posted by:

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) “รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ”

Posted by:

รายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563-เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)

Posted by:

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดคลิกที่นี้

0
Page 1 of 8 12345...»