สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2565 ในรอบเดือนสิงหาคม2565

Posted by:

อบต.หมูม่นสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

Posted by:

อบต.หมูม่นสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565

Posted by:

อบต.หมูม่นสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน พ.ศ.2565-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

Posted by:

อบต.หมูม่นประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน พ.ศ.2565-เดือนมิถุนายน พ.ศ.256

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูกดี – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4

Posted by:

อบต.หมูม่นรายละเอียดคลิกที่นี้

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

Posted by:

อบต.หมูม่นประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่ออสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูก – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

อบต.หมูม่นรายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนเมษายน2565

Posted by:

อบต.หมูม่น

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนเมษายน2565

0

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูกดี – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ ๔ “รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ”

Posted by:

อบต.หมูม่น

รายละเอียดคลิกที่นี้

0
Page 1 of 11 12345...»