ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562)

Posted by:

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศรายละเอียดคลิกที่นี้

ไฟล์แนบรายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561)

Posted by:

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561)

ตัวประกาศรายละเอียดคลิกที่นี้

ไฟล์แนบประกาศรายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านหมูม่น หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๕ ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

R99http://คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

Posted by:

คลิกรายละเอียดที่นี่http://คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านหมูม่น หมู่ที่ 1 (จำนวน 5 ซอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

คลิกรายละเอียดที่นี่

0

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

คลิกรายละเอียดที่นี่

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

Posted by:

คลิกรายละเอียดที่นี่

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจัดจ้างโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

Posted by:

รายละเอียดคลิ้กที่นี่

0

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัฒน์ จำนวน 1 คัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

Posted by:

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

0
Page 5 of 9 «...34567...»