มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 25 เมษายน  2565 นางประคอง  เกตุรุน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานแก้ว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

Posted by:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมายให้นายสายยน หล้าจางวาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานแก้ว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

0

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ห่วงใยมอบกำลังใจผ่านถุงยังชีพ ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19

Posted by:

วันที่ 25 มกราคม  2564  นายพรพิษณู  บุญปก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขต 10 อุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยนางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน  นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โดยนำถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้าน ปัจจุบันนี้ได้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในจังหวัดอุดรธานี ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนัก จึงได้หาทางบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน ส่งกำลังใจผ่านถุงยังชีพให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเน้นย้ำว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

0

การดำเนินตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น การดำเนินตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กิจกรรมออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

Posted by:

วันที่ 29-30 เมษายน 2564  งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง บ้านหมูม่น  หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

กิจกรรมลงพื้นที่ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 27 เมษายน 2564  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับสถานีตำรวจชุมชนหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านแวง  หมู่ที่ 2  ได้ลงพื้นที่ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลหมูม่น

0

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง และพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5

Posted by:

วันที่ 27 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ร่วมกับฝ่ายปกครอง หมู่ 5 และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง -แนะนำให้กักตัวและตรวจหาเชื้อตามนัด(เพื่อนร่วมงานของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 268)และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านที่ไปนั่งรับประทานอาหาร/บ้านข้างเคียงและร้านค้าชุมชนที่คาดว่าจะไปซื้อของ

 

0

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันโรคโควิค-19

Posted by:

วันที่ 22 เมษายน  2564 นายศุภวิช  เชี่ยวสงคราม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหมูม่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันโรคโควิค-19

0

โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

Posted by:

โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ด่านสถานีตำรวจชุมชน ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี โดยนางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานเปิดโครง ร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหมูม่น กำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและอสม.ตำบลหมูม่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0
Page 1 of 10 12345...»