โครงการ หนูน้อยป้องกันการจมน้ำในโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

Posted by:

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการ หนูน้อยป้องกันการจมน้ำในโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา โดยมีนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางยุพิน  นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองเกี่ยวกับการจมน้ำ

0

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์และโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

Posted by:

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์และโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา เดือน สิงหาคม

 

0

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการ Learning from home

Posted by:

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการ Learning from home

0

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19

Posted by:

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19

0

โครงการประชุมผู้ปกครอง Learning from home

Posted by:

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง Learning from home ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

0

โครงการสถานีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการสถานีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ

0

โครงการเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้ายยาเสพติด ประจำปี 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้ายยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ บ้านหมูม่น หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2561

114741 114745 114749 114750 114751

 

0
Page 1 of 2 12