ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2564

0

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564

   1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

สังกัดสำนักปลัด พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

2.รับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม-2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

0

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2564

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2564

0

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0