ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นคลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

Posted by:

ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564   คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต 2564/2565 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต 2564/2565 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี ขอให้เกษตรกรได้ตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในหมู่บ้านตามพื้นที่แปลงปลูกจริง พร้อมนี้ให้เข้าร่วมประชาคมตามกำหนดการ ลำดับ วันเวลา เพื่อให้ชุมชนจัดทำประชาชนตรวจสอบและรับรองข้อมูลการปลูกข้าวตามพื้นที่ปลูกจริง ซึ่งจะได้ผ่านประชาคมในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ต เกษตรกรปีการผลิต ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ หมู่ที่ หมายเหตุ วันพุธ ที่ กันยายน ๒๕๖๔ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ရ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดการ ลำดับที่ วัน เวลา เข้าร่วม ประชาคมเกษตรกร สามารถตรวจสอบได้ ณ หมู่บ้านที่ตั้งแปลงปลูก วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๓ วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓ วันศุกร์ ที่ ๑ബെ กันยายน ๒๕๖๔ ๗, วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐, ๑๑"
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
2
จำนวนการมีส่วนร่วม
คะแนนการเผยแพร่
โปรโมทโพสต์
<img class=”j1lvzwm4″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
2
0

ประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข สอบปฎิบัติ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่องประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป

สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข สอบปฎิบัติ)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภททั่วไป)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภททั่วไป)

คลิกรายละเอียดที่นี่

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการทุจริตในการออกข้อสอบ และขั้นตอนการพิมพ์ข้อสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา)

Posted by:

มาตรการป้องกันการทุจริตในการออกข้อสอบ และขั้นตอนการพิมพ์ข้อสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา) คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คลิกรายละเอียดที่นี้

0

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564

Posted by:

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564 คลิกรายละเอียดที่นี้

 

0