ประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข สอบปฎิบัติ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่องประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป

สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข สอบปฎิบัติ)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภททั่วไป)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภททั่วไป)

คลิกรายละเอียดที่นี่

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการทุจริตในการออกข้อสอบ และขั้นตอนการพิมพ์ข้อสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา)

Posted by:

มาตรการป้องกันการทุจริตในการออกข้อสอบ และขั้นตอนการพิมพ์ข้อสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา) คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คลิกรายละเอียดที่นี้

0

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564

Posted by:

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564 คลิกรายละเอียดที่นี้

 

0