ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

การตัดต้นไม้ที่หักกีดขวางทางจราจร และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักกีดขวางทางจราจร และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2565

Posted by:

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างภารกิจ (คุณวุฒิ) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างภารกิจ (คุณวุฒิ) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

0

การซ่อมแซมถนนบ้านแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสายยน หล้าจางวาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วนเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนบ้านแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ่ถนนบ้านดงเจริญ-บ้านสูงแคน ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมด้วยนายคูณ แพทย์จันลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น, สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลหมูม่น หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 12 ,ผู้ใหญ่บ้านสูงแคน,ผู้ใหญ่บ้านดงเจริญ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนบ้านสูงแคน, บ้านดงเจริญและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ่ถนนบ้านดงเจริญ-บ้านสูงแคน ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคูณ แพทย์จันลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยมี นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เข้าร่วมประชุม

0

การดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมาย กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่ไปดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

Posted by:

อบต.หมูม่นสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

0

พิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted by:

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 19.19 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
นำพสกนิกรชาวตำบลหมูม่นทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลง“สดุดีพระแม่ไทย” และกล่าวคำว่า ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0
Page 1 of 2 12