ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การจัดเก็บภาษีฯ คลิกรายละเอียดที่นี้

0

การออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายจากอุทกภัยโนรู ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4,5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางยุพิน ทองมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หมูม่น และผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายจากอุทกภัยโนรู ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4,5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

 

0

กิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมิตรภาพ อุดรธานี หนองคาย ถนนบ้านโนนบ่อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2565

Posted by:

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาตำบลหมูม่น กำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมิตรภาพ อุดรธานี หนองคาย ถนนบ้านโนนบ่อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2565

 

0

การออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายจากอุทกภัยโนรู ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางยุพิน ทองมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หมูม่น และผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายจากอุทกภัยโนรู ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

 

0

กิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมิตรภาพ อุดรธานี หนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2565

Posted by:

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาตำบลหมูม่น กำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมิตรภาพ อุดรธานี หนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2565

0

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ให้การต้อนรับ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี ให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จำนวน 300 คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวอุดรธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่กำลังถดถอย จึงต้องอาศัยภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทย ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ไผ่ตงลืมแล้ง หรือไผ่หวานลืมแล้ง (กิมซุง) เป็นไผ่หวานเศรษฐกิจ เป็นไผ่หวานพันธุ์หนึ่งที่ปลูกง่าย เติบโตเร็ว ให้หน่อ เพื่อเป็นอาหารได้ตลอดทั้งปี ให้ไม้ทำผลิตภัณฑ์จักสาน เก้าอี้ เตียง ฯลฯ
0

ดกิจกรรมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกลา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทุกวันพระ

Posted by:

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จัดกิจกรรมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกลา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทุกวันพระ ณ วัดดงเจริญประคองธรรม บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

0

กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนบ้านโนนบ่อ-อบต.กุดสระ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2565

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วย นางยุพิน นามแสง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และประชาชน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนบ้านโนนบ่อ-อบต.กุดสระ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2565

 

0

พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

Posted by:

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ให้การตต้อนรับ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เหรัญญิกกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ได้รับความเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 69 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
0
Page 1 of 3 123