กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น  ประจำเดือน กันยายน 2563

Posted by:

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น  ประจำเดือน กันยายน 2563 ภายใต้การดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น กรรมการ รร. ผู้สูงอายุ และงานสวัสดิการสังคม จัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมคนรักเพลงอุดรธานี สร้างความสนุกสนานสอดแทรกด้วยความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและวิชาการ

0

Add a Comment