กิจกรรม Udon Go Clean

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   ได้ทำการรื้อถอนป้ายโฆษณาต่างๆ ถนนบ้านแวง-บ้านสูงแคน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย Udon Go Clean

0

Add a Comment