โครงการ หนูน้อยป้องกันการจมน้ำในโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

Posted by:

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการ หนูน้อยป้องกันการจมน้ำในโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา โดยมีนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางยุพิน  นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองเกี่ยวกับการจมน้ำ

0

Add a Comment