กิจกรรมการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

Add a Comment