มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ลงวันที่ 18 กันยายน  2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

Add a Comment