มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

Add a Comment