ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

Posted by:

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 จากวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

Add a Comment