มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

Posted by:

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ออกติดตามห้างร้านเอกชนในพื้นที่ ถนนอุดร-หนองคาย โดยให้คำแนะนำ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้ผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและได้จัดกิจกรรมล้างตลาดแม่ยุพิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

0