ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

Posted by:

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้

0