โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

Posted by:

โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ด่านสถานีตำรวจชุมชน ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี โดยนางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานเปิดโครง ร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหมูม่น กำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและอสม.ตำบลหมูม่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0