กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันโรคโควิค-19

Posted by:

วันที่ 22 เมษายน  2564 นายศุภวิช  เชี่ยวสงคราม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหมูม่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันโรคโควิค-19

0