กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง และพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5

Posted by:

วันที่ 27 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ร่วมกับฝ่ายปกครอง หมู่ 5 และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง -แนะนำให้กักตัวและตรวจหาเชื้อตามนัด(เพื่อนร่วมงานของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 268)และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านที่ไปนั่งรับประทานอาหาร/บ้านข้างเคียงและร้านค้าชุมชนที่คาดว่าจะไปซื้อของ

 

0