กิจกรรมลงพื้นที่ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 27 เมษายน 2564  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับสถานีตำรวจชุมชนหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านแวง  หมู่ที่ 2  ได้ลงพื้นที่ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลหมูม่น

0