กิจกรรมออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

Posted by:

วันที่ 29-30 เมษายน 2564  งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง บ้านหมูม่น  หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0