กิจกรรมประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมหน้าเสาธง

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมหน้าเสาธง

0