การมอบถุงยังชีพตามโครงการกาชาดอุดรธานีร่วมใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19

Posted by:

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นางอรจิรา ศิริมงคล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี, นางณัฐวลี  ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเป็นกำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิค ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ที่มีรายไม่เพียงพอหรือยากจนและขาดแคลนและยังไม่มีหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการกาชาดอุดรธานีร่วมใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในการนี้ นายสามารถ  สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ,นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0