ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2564คลิกรายละเอียดที่นี้

0