ประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข สอบปฎิบัติ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่องประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป

สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข สอบปฎิบัติ)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คลิกรายละเอียดที่นี้

0