ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นคลิกรายละเอียดที่นี้

0