องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ห่วงใยมอบกำลังใจผ่านถุงยังชีพ ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19

Posted by:

วันที่ 25 มกราคม  2564  นายพรพิษณู  บุญปก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขต 10 อุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยนางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน  นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โดยนำถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้าน ปัจจุบันนี้ได้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในจังหวัดอุดรธานี ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนัก จึงได้หาทางบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน ส่งกำลังใจผ่านถุงยังชีพให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเน้นย้ำว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

0