ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานแก้ว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

Posted by:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมายให้นายสายยน หล้าจางวาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานแก้ว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

0