การรับมอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้รับมอบน้ำดื่มจาก หจก.กีรัตยา วิศวการโยธา (คุณวิชาญ ริ้วทองชุ่ม)  น.ส.ประภาพร สมจิตร เป็นผู้แทนมอบ จำนวน 200 แพ็ค โดยมี นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมูม่น เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0