โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

Posted by:

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายศุภกิจ  ขันตรี ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี นางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  ร่วมในการต้อนรับ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น กำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและประชาชนทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความตระหนัก รับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่

0