การอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและกำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น

0