ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง

คลิกรายละเอียดที่นี้

0