ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูกดี – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ ๔ “รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ”

Posted by:

อบต.หมูม่น

รายละเอียดคลิกที่นี้

0