กิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด ในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น บ้านท่าตูม-บ้านหมูม่นพัฒนา

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดกิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด ในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นโดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลหมูม่น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของ อบต.และชุมชน ส่งเสริมให้ อบต.เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน บริเวณบ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 และบ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0