กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นำโดย นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมูม่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ฌาปนสถาน บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น

0