ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ พ.ศ.2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ พ.ศ.2565
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โทร.042-121177 กด 2 ในวันเวลาราชการ
0