ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่ออสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูก – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

อบต.หมูม่นรายละเอียดคลิกที่นี้

0