การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคล

0