การปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

Posted by:

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

0