โครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น “เมนูซาลาเปา (15 ชั่วโมง) และเมนูขนมจีบ”(7 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการหรือศูนย์ CEC ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมี นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมู่น เป็นประธานเปิดโครงการ และนายธีรภัทร ชัยศักดิ์ กล่าวพบปะ พร้อมมอบขวัญกำลังใจให้กับคณะทำงานและผู้เข้ารับการอบรมโครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0