กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ณ บริเวณฝายบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ณ บริเวณฝายบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0