โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ให้การต้อนรับ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี ให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จำนวน 300 คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวอุดรธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่กำลังถดถอย จึงต้องอาศัยภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทย ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ไผ่ตงลืมแล้ง หรือไผ่หวานลืมแล้ง (กิมซุง) เป็นไผ่หวานเศรษฐกิจ เป็นไผ่หวานพันธุ์หนึ่งที่ปลูกง่าย เติบโตเร็ว ให้หน่อ เพื่อเป็นอาหารได้ตลอดทั้งปี ให้ไม้ทำผลิตภัณฑ์จักสาน เก้าอี้ เตียง ฯลฯ
0