กิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมิตรภาพ อุดรธานี หนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2565

Posted by:

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาตำบลหมูม่น กำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมิตรภาพ อุดรธานี หนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีทอดผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2565

0