การออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายจากอุทกภัยโนรู ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4,5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางยุพิน ทองมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หมูม่น และผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายจากอุทกภัยโนรู ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4,5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

 

0