ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนมิตรภาพ-บ้านหมูม่น หมู่ที่ ๕,๑๓ บ้านท่าตูม,บ้านหมูม่นพัฒนา ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดคลิกที่นี้

0