พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังให้กับประชาชน/เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังให้กับประชาชน/เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

0