ประวัติตำบลหมูม่น

           ตำบลหมูม่น แยกออกจากตำบลหมากแข้ง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 โดย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้ที่ตั้งหมู่บ้าน คือ ขุนวิเศษศรีโสดาพล ซึ่งเป็นชาวอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้อพยพโดยขบวนเกวียนประมาณ 20 เล่ม ถึงจังหวัดอุดรธานี ตรงที่เป็นบ้านหมูม่นในปัจจุบันได้พบแหล่งน้ำทั้งพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเป็นที่ทำมาหากินเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะหมูป่ามีเป็นจำนวนมากเที่ยวขุดคุ้ย พื้นดิน จนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขุนวิเศษศรีโสดาพล จึงตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า บ้านหมูม่น และใกล้ ๆ หมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่า หนองสำโรง ปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ปัจจุบันเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นมีพื้นที่ 52.6ตารางกิโลเมตรตำบลหมูม่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลหมูม่น ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีพื้นที่ประมาณ 52.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,815.5 ไร่

        อาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ติดกับถนนสายบ้านหมูม่น – ท่าตูมและสถานีอนามัยตำบลหมูม่น มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 1,851,970 บาท เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นทั้งสิ้น

เขตการปกครองตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

( เนื้อที่ประมาณ 56.9 ตารางกิโลเมตร )

ทิศเหนือจดกับ อบต.นากว้างและ อบต.กุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้จดกับ อบต.บ้านเลื่อมและเทศบาลหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี

ทิศตะวันออก จดกับ อบต.กุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตกจดกับ อบต.เชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขต ดังนี้

      ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลนากว้าง และตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีโดยแนวเขตเริ่มต้นที่แนวเขตแบ่ง หลักที่ 1 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 590333 ปักหลัก แนวเขตลงบริเวณสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยหลวง ตรงถนนสายบ้านสูงแคน – บ่อน้อย แล้วตามทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางลำห้วยหลวงใหญ่ตลอดแนว เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลหมูม่นและตำบลนากว้าง ระยะทางประมาณ 7,000 เมตร ถึงแนวหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 657353 ปักหลักแนวเขตที่ริมสะพานรถไฟทางไปจังหวัดหนองคายช่วงข้ามลำห้วยหลวงใหญ่ แล้วมุ่งตรงไปทางทิศเหนือตามเส้นทางรถไฟ ระยะทางประมาณ 1,100 เมตร ถึงหลักแนวเขตที่ 3 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 657353 ปักหลักแนวเขตที่ข้างสะพานข้ามลำห้วยโซ่ แล้ววกกลับมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยโซ่ ระยะทางประมาณ 850 เมตร ถึงหลักแนวเขตที่ 4 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 665349 ปักหลัก แนวเขตตรงบริเวณริมสะพานข้ามลำห้วยโซ่ ช่วงถนนมิตรภาพ อุดร – หนองคาย ใกล้ปั๊มน้ำมัน เอ็มพี ปิโตรเลี่ยม แล้วมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยโซ่ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ถึงแนวเขตที่ 5 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 678357 ปักหลักแนวเขตตรงบริเวณริมห้วยโซ่ตัดกับถนนไปบ้านกุดสระเป็นจุดสิ้นสุดทางทิศเหนือ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 9.8 กิโลเมตร

      ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยแนวแบ่งเขตการปกครองเริ่มต้นจากหลักแนวเขตที่ 5 แล้วลงไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบ้านโนนบ่อ – กุดสระ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ถึงหลักแนวเขตหลักที่ 6 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 680348 ปักหลักแนวเขตตรงบริเวณสี่แยกสนามกีฬาของตำบลกุดสระ แล้ววกกลับมาลงทางทิศใต้ตามแนวถนนเข้าป่าช้าบ้านโนนบ่อ หมู่ 10 ตำบลหมูม่น รอบถนนป่าช้าบ้านโนนบ่อ แล้ววกกลับมาถนนติดกับลำห้วยหลวงใหญ่ ระยะทางประมาณ 780 เมตร ถึงหลักแนวเขตหลักที่ 7 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 680344 ปักหลักแนวเขตริมห้วยหลวงใหญ่ตรงหน้าวัดขอนแก่นแล้วไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางลำห้วยหลวงใหญ่ ระยะทางประมาณ 2,000 เมตรหลักแนวเขต หลักที่ 8 บริเวณพิกัดที่ ที อี 668337 ปักหลักแนวเขตริมห้วยหลวงใหญ่ตรงจุดที่วัดจากถนนใหญ่มิตรภาพ อุดร – หนองคาย เข้ามาประมาณ 430 เมตร แล้วลงมาทางทิศใต้ผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 850 เมตร ถึงหลักแนวเขตหลักที่ 9 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 667328 ปักหลักแนวแบ่งเขตตรงริมถนนเข้าไปวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานีจุดห่างจากถนนมิตรภาพ ประมาณ 340 เมตร แล้วมาทางทิศตะวันตกตามถนนทางเข้าวัดสามกษัตริย์ เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร

       ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองบัวและตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวแบ่งตำบลเริ่มต้นจากหลักที่ 15 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยหลวง ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ถึงหลักแนวเขตหลักที่ 21 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 628296 ปักหลักเขตไว้ริมคลองชลประทาน แล้วตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านทุ่งนาระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ถึงหลักแนวเขตหลักที่ 22 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 629305 ปักหลักเขตไว้ริมอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงด้านโนนงิ้ว แล้วต่อไปยังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงระยะทางประมาณ 750 เมตร ถึงหลักแนวเขตที่ 23 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 625313 ปักหลักแนวเขตบริเวณริมอ่างหนองสำโรงอีกด้านหนึ่งตรงบริเวณโนนดู่ แล้วไปทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนา ระยะทางประมาณ 750 เมตร ถึงหลักเขตหลักที่ 24 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 623300 ปักหลักแนวเขตบริเวณริมคลองชลประทานบริเวณเนินหนองสระ แล้ววกกลับไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองชลประทาน ระยะทางประมาณ 600 เมตร ถึงหลักแนวเขตหลักที่ 25 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 618316 ปักหลัก แนวเขตที่ทางแนกคลองส่งน้ำชลประทานที่จะลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง แล้วไปทางทิศตะวันตกตามถนนติดคลองส่งน้ำชลประทาน ระยะทางประมาณ 300 เมตร ถึงหลักเขตหลักที่ 26 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 615318 ปักหลักแนวเขตบริเวณหนองเม็กซึ่งเป็นจุดรอยต่อของ 3 ตำบล คือ ตำบลหมูม่น ตำบลเชียงยืนและตำบลบ้านเลื่อม แล้วไปทางทิศตะวันตกตามถนนติดคลองชลประทาน ระยะทางประมาณ 450 เมตร ถึงหลักเขตหลักที่ 27 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 611318 ปักหลักแนวเขตตรงถนนสามแยกทางลงไปป่าช้าบ้านสูงแคนตำบลหมูม่น แล้วต่อตามทิศตะวันตกแนวคลองชลประทาน ระยะทางประมาณ 750 เมตร ถึงหลักเขต หลักที่ 28 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 603319 ปักหลักแนวเขตบริเวณถนนทางแยกบ้านสูงแคน – หนองตอ จากนั้นต่อไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ถึงหลักเขตที่หลักที่ 29 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 593321 ปักหลักเขตบริเวณริมถนน รพช. (ลาดยาง ) สายสูงแคน – นาเยีย ห่างจากบ้านนาเยียประมาณ 450 เมตร จากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนน รพช. (สูงแคน – นาเยีย) จากนั้นต่อไป ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านถนนเดิม ระยะทางประมาณ 400 เมตร ถึงแนวหลักเขตหลักที่ 31 บริเวณพิกัด ทีอี 591325 ปักหลักแนวเขตบริเวณริมห้วยหลวงและย้อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามลำห้วยหลวง ระยะทางประมาณ 450 เมตร ถึงหลักแนวเขตที่ 32 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 587323 ปักหลักเขตริมฝายเก็บน้ำหนองอีเลิงบ้านนาเยีย แล้วตรงขึ้นไปทางทิศเหนือตามลำห้วยหนองอีเลิง ระยะทางประมาณ 200 เมตร ถึงหลักแนวเขตที่ 33 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 586237 ปักหลักแนวเขตริมห้วยหลวงใหญ่แล้ว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำห้วยหลวงใหญ่ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ถึงหลักแนวเขตที่ 1 บริเวณพิกัดที่ ทีอี 590333 รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7.6 กิโลเมตร

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

“ ตำบลน่าอยู่ สังคมมีความสุข

เศรษฐกิจก้าวหน้า การเกษตรพัฒนา

ล้ำเลิศบริการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”

ตำบลน่าอยู่

          มีการส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยเพียงพอแก่ความต้องการและการวางผังเมืองภายในชุมชนให้ได้สัดส่วนและเหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้อย่างสะดวกสบาย

สังคมมีความสุข

         ส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่อย่างวิถีไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย มีการเกื้อกูลกันในสังคม พึ่งพาตนเองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคม และการละเมิดสิทธิ-มนุษยชน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกคน มีคุณธรรมจริย-ธรรมที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มียาเสพติดในชุมชน

เศรษฐกิจก้าวหน้า

           มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ เข้มแข็ง มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางในพระราชดำริ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การเกษตรพัฒนา

          ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรให้มีผลิตผลมากขึ้น โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีเน้นการเกษตรผสมผสาน

ล้ำเลิศบริการ

          มีการพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับบริการ รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง    มีการจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทันสถานการณ์ และ มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

        ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ตราสัญลักษณ์

LOGO